ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปรับปรุงข้อมูล : 10/11/2558 16:02:07     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 121

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหน้างานสังกัดกองกิจการนักศึกษา และบุคลากรสถานฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว 

ในการนี้ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาระหว่างคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถานฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วย

ข่าวล่าสุด