ผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา เยี่ยมและให้กำลังใจ ทัพนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ปรับปรุงข้อมูล : 12/11/2558 9:52:51     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 140

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจ ทัพนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (รอบคัดเลือกกลุ่มภาคเหนือ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวล่าสุด