ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนมอบเงินประกันอุบัติเหตุ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/12/2558 11:33:45     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 212

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนมอบเงินประกันอุบัติเหตุ ให้กับ นายนำพล ศิลปพงไพร นักศึกษาสาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ที่ได้รับอุบัติเหตุจนสูญเสียอวัยวะ โดยได้รับเงินสินไหมทดแทน จำนวน 140,000 บาท จากบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน

ข่าวล่าสุด