ประกาศของหาย

ปรับปรุงข้อมูล : 7/12/2554 12:32:32     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 891

กลุ่มข่าวสาร : อื่นๆ

น.ส.รุ่งทิวา  บัวหลาด รหัส 5206104362  สาขาวิชา การเงิน ให้ติดต่อรับเอกสารสำคัญได้ที่ ห้องงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข  ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข่าวล่าสุด