..ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 672

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผศ.ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมการแห่เทียนพรรษาในนามของมหาวิทยาลัย ซึ่งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพในการจัดขบวนแห่ โดยเริ่มต้นขบวน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายแด่วัดแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ข่าวล่าสุด