..การเสวนาพระขัตติยเกษตราธิราช ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจชาวแม่โจ้..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 987

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ชมรมต้นกล้าน้อย ตามรอยพ่อ จัดกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ "พระขัตติยเกษตราธิราช ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจชาวแม่โจ้" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนายอนันต์ ปัญญาวีร์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ภายในอาคารเทิดกสิกร

ข่าวล่าสุด