..การสัมนาสภาองค์กรนิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(เขตภาคเหนือ) ครั้งที่ ๑..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 986

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากรกองกิจการนักศึกษาร่วมต้อนรับ นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมนาสภาองค์กรนิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (เขตภาคเหนือ) ครั้งที่ ๑ ซึ่งสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น ๔ อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการทำงานของสภานิสิตนักศึกษาหรือองค์การนักศึกษาในเขตภาคเหนือ ๑๘ จังหวัด

ข่าวล่าสุด