ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่บริษัทประกันภัยปฎิเสธการจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1212

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาที่บริษัทประกันภัยปฎิเสธการจ่ายค่ารักษาพยาบาล สอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา 053-875302

1. นายรัฐนนท์  ปินตา รหัส 5113102319 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

 


ข่าวล่าสุด