..โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1730

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

รศ.อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือราชการในการเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองอาคารและสถานที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (อาคารธรรมศักดิ์มนตรี) สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นับเป็นอาสาสมัครรุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีสมาชิกทั้งหมดจำนวน ๓๕ คน

ข่าวล่าสุด