..ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพของนักศึกษา..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 728

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนายชัชวาล ภาษยะวรรณ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษาร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพของนายกรกต อเล็กซ์ ฟันดัมเมอร์ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ ๑ ซึ่งเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุ ณ บ้านเลขที่ ๒๖๒ ม.๒ ซ.๑๕ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของครอบครัวน้องกรกตมา ณ โอกาสนี้

ข่าวล่าสุด