ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปรับปรุงข้อมูล : 21/12/2558 13:34:47     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 141

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาและองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณห้องประชุมศิขรินทร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานขององค์กรนักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด