โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิพากย์แผนกลยุทธ์ด้านพัฒนานักศึกษา ฉบับที่12 (2560-2564)

ปรับปรุงข้อมูล : 21/12/2558 13:37:23     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 135

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะ สำนัก ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิพากย์แผนกลยุทธ์ด้านพัฒนานักศึกษา ฉบับที่12 (2560-2564) เพื่อจัดทำเเผนในการพัฒนานักศึกษา ในด้านการพัฒนาวิชาชีวิต ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมคาวบอยเธียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด