..แสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1256

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 4 จัดโดยคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2554 ณ สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ข่าวล่าสุด