โครงการ KM กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแผนพัฒนานักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 6/1/2559 10:44:08     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 118

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา(กองกิจการนักศึกษา,กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์,ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม) จัดโครงการ KM กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแผนพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข

ข่าวล่าสุด