มอบเงินค่าสินไหมมรณกรรม นางสาวพลอย อรุณฤกษ์

ปรับปรุงข้อมูล : 13/1/2559 15:29:55     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 204

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา โดยคุณเจริญศรี เอี้ยงกุญชร รก.ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนมอบเงินค่าสินไหมมรณกรรม นางสาวพลอย อรุณฤกษ์ จำนวน 140,000 บาท

ข่าวล่าสุด