กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

ปรับปรุงข้อมูล : 27/1/2559 16:33:03     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1836

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวบัณฑิต

รายการค่าใช้จ่ายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

การเรียงลำดับคณะสำหรับเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

เปิดระบบให้รายงานตัวระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559 และ

ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 1 ก.พ. 2559 ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับนักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถติดตามข่าวสารที่ได้

Website: ศูนย์ประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Facebook : ศูนย์ประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ติดต่อศูนย์ประสานงานบัณฑิต

สำนักงานศูนย์ประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งอยู่ที่อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 3

เบอร์โทรสำหรับติดต่อ-สอบถาม

โทร. 094-6987287 เวลา 09.00-20.00 น.

โทร. 094-6987495 เวลา 09.00-20.00 น.

 

ข่าวล่าสุด