เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 25/1/2559 10:58:03     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 103

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นำหัวหน้างานและบุคลากร กองกิจการนักศึกษา เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด