กำหนดการรายงานตัวของบัณฑิต

ปรับปรุงข้อมูล : 5/2/2559 15:24:32     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 261

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรายงานตัวของบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

กลุ่มที่ 1 เวลา 8.00 - 10.30 น.

กลุ่มที่ 2 เวลา 10.30 - 12.00 น.

ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ชั้น 1 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข)

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ รายงานตัวที่ชั้น 4 ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ (อาคารอำนวย ยศสุข) เวลา 08.00 น.

ขอให้บัณฑิตทุกท่าน รายงานตัวตามกำหนดการที่แบ่งกลุ่มไว้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดความแออัด ณ จุดรายงานตัว

ข่าวล่าสุด