ประกาศเลื่อนการประชุมนักศึกษาจิตอาสางานเกษตรแห่งชาติ

ปรับปรุงข้อมูล : 23/2/2559 15:30:09     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 153

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ประกาศเลื่อนการประชุมนักศึกษาจิตอาสางานเกษตรแห่งชาติ(ในส่วนของงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา) จากวันที่ 24 ก.พ. 2559 

ไปเป็นวันที่ 26 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ เวลา 8.30 น.
ขอให้นักศึกษามาพร้อมกันทุกท่าน เพื่อรับ บัตร เสื้อ และตารางการทำงานให้เรียบร้อย 
ก่อนปฏิบัติงานจริง ในวันที่ 27 ก.พ. 2559 - 6 มี.ค. 2559

ข่าวล่าสุด