โครงการสุขภาพดี ชีวีสดใส ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี2559

ปรับปรุงข้อมูล : 15/3/2559 9:45:32     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 232

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการสุขภาพดี ชีวีสดใส ตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองให้มีความสมบูรณ์ แข็งเเรง พร้อมที่จะทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์

ข่าวล่าสุด