กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์สิ้นเดือนประจำเดือนมีนาคม 2559

ปรับปรุงข้อมูล : 26/3/2559 10:23:14     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 187

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. กองกิจการนักศึกษา เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ โดมแผ่พืชน์ ตามโครงการ “กิจกรรมสร้างสุข ในวันศุกร์สิ้นเดือน” โดยมี นางสาวณัฐฐินีย์ สินฉิม ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากร อีกทั้งยังปลูกฝังให้มีคุณงามความดี มีจิตใจเมตตา เจริญรอยตามพระพุทธศาสนา ฝึกการเป็นผู้ให้ รักษาศีล เพื่อความเป็นมงคลกับชีวิต ทำจิตใจให้สงบ และเพื่อให้เกิดสติปัญญาในการใช้ชีวิต

 

ข่าวล่าสุด