อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบ ผู้นำนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงข้อมูล : 7/4/2559 14:43:29     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 167

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

.........วันนี้ วันที่ 7 เมษายน 2559 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะพูดคุยกับผู้นำนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ เข้าร่วมรับฟัง ในเวทีนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาพูดคุยในประเด็นต่างๆที่มีข้อสงสัยและหารือการทำงานพัฒนานักศึกษาไปด้วยกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี2
ช่วงเที่ยง ได้รับประทานอาหารพร้อมนักผู้นำนักศึกษา ณ โรงอาหารกลาง อาคารเทิดกสิกร
ช่วงบ่าย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานก่อสร้าง อาคารครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง บริเวณ หลังโรงอาหารกลาง
.........นอกจากนี้ท่านอธิการได้ให้แนวทางในการพัฒนานักศึกษาต่างๆพร้อมกับหลักการทำงานโดยใช้ธรรมเป็นตัวตั้งและการทำงานจะสำเร็จ

ข่าวล่าสุด