มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามMOU ร่วม 17สถาบันอุดมศึกษา (ภาคเหนือตอนบน) สร้างพื้นที่สีขาวปลอดแอลกอฮอล์

ปรับปรุงข้อมูล : 25/4/2559 10:58:23     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 219

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึษา เป็นผู้แทนมหวิทยาลัยลงนามความร่วมมือ(MOU) โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนบน ปีที่2 โดยมีมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน 17 สถาบัน เข้าร่วมลงนาม ในวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ โรงเเรมเชียงใหม่ ฮิลล์ ซึ่งมีสาระสำคัญในความร่วมมือดังนี้
1 เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแกนนำบุคลากรและแกนนำนักศึกษาในการป้องกันและลดการดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องฯ
2 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ปัญหา และส่งเสริมกิจกรรมป้องกันปัจจัยเสี่ยง จัดกิจกรรมในการขับเคลื่อน ผลักดัน กฏ ระเบียบเกี่ยวกับการควบคมร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแแอลกอฮอล์ทั้งภายในและรอบสถาบันการศึกษาฯ
3 กำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ การไม่ดื่ม และการงดดื่มในที่สาธารณะขณะแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา ผ่านทางสื่อต่างๆและสร้างความร่วมมือกับชุมชนรอบสถาบันฯ

ข่าวล่าสุด