ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส กองกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔

ปรับปรุงข้อมูล : 8/9/2554 9:53:04     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4360

กลุ่มข่าวสาร : กิจกรรม 5ส

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส กองกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

ข่าวล่าสุด