กองกิจการนักศึกษา รดน้ำดำหัว ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 2/5/2559 10:33:02     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 136

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการนำทีมบริหารกองกิจการนักศึกษา เข้าขอพร นายกสภามหาวิทยาลัย(ดร.อำนวย ยศสุข),อธิการบดีมหาวิทยาลัย(ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช), นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้(รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช) เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย

ข่าวล่าสุด