ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มอบเงินสินไหมทดแทดให้กับญาติผู้เสียชีวิต

ปรับปรุงข้อมูล : 23/5/2559 13:49:11     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 231

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนมอบเงินสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 2 ราย ได้แก่
1.นางสาวอารีรัตน์ อินแก้ว นักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จำจำนวนเงิน 140,000 บาท
2.นายบุญเป็ง สุเทพ บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนเงิน 140,000 บาท

ข่าวล่าสุด