รับสมัครผู้ว่างงาน เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน” รุ่นที่ 2

ปรับปรุงข้อมูล : 25/5/2559 10:27:13     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 312

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

โอกาสดีมาถึงแล้ว!!
โครงการ “พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน” รุ่นที่ 2

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน” รุ่นที่ 2
เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ฟรีตลอด)
ระหว่างวันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2559 โดยในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จะมีบริษัท ธุรกิจเอกชน ห้างร้าน ฯลฯ มาทำการรับสมัครและสัมภาษณ์งานกับผู้สมัครโดยตรง

กรอกข้อมูลด้วยลายมือของตนเอง แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบโดยการสแกน
และส่งมาที่ สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว
E-mail: tcsc.mju@gmail.com หรือ ส่งทางโทรสาร หมายเลข 053 -875190
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรฯ 053-875192 , 053-875153, 091-0719833
(คุณปรัสษกร อาษากิจ,คุณพันพิชัย ศรีโสดา,คุณรดาพร ทองมา)

***ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2559***

ข่าวล่าสุด