พิธีสมโภชบทบัญญัติแม่โจ้ ประจำปี2559

ปรับปรุงข้อมูล : 9/6/2559 11:07:57     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 337

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีสมโภชบทบัญญัติแม่โจ้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ ประจำปี 2559 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ทุกรุ่น บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว สำหรับบทบัญญัติแม่โจ้ เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวแม่โจ้ ยึดถือและปฏิบัติมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น ณ สระเกษตรสนาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้อ)

ข่าวล่าสุด