ประชุมนักกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3575

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

นักกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้โปรดทราบ  ขอเชิญประชุมนักกีฬาโควต้าทุกท่าน

ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2554 ณ อัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา เวลา 17.00 น.

หากนักกีฬาท่านใดติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

โปรดแจ้งได้ที่งานการกีฬา โทร.053-875315

ข่าวล่าสุด