..ถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1385

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

นายชัชวาล ภาษยะวรรณ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และบุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมการถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข่าวล่าสุด