..รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี ๒๕๕๔

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1590

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ และประทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ให้แก่นายสุรชัย ศรีนรจันทร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นหนึ่งในลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

ข่าวล่าสุด