กีฬามหาวิทยาลัยแห่ประเทศไทย ครั้งที่ 39

ปรับปรุงข้อมูล : 9/6/2554 12:21:33     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3705

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

"สงขลาเกมส์" รอบคัดเลือก

**********

ทุกประเภทกีฬาทั้งรอบคัดเลือกและรอบมหกรรม ทดสอบสมรรถภาพ

ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 โซนบี

ติดต่อสอบถามโทร. 081-9926429 อ.ชาญวิทยายุทธ์

ข่าวล่าสุด