คณะกรรมการเข้าตรวจกิจกรรม 5 ส กองกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3610

กลุ่มข่าวสาร : กิจกรรม 5ส

 

คณะกรรมการเข้าตรวจกิจกรรม 5 ส กองกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554

ข่าวล่าสุด