ประกาศ นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุอันสมควร หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร ในเขตเทศ่บาลเมืองแม่โจ้ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ห้องงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น2

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1842

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด