ตรวจสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1296

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาล ร่วมกับ บริษัท เค แอนด์ เจ เฮลท์แคร์ จำกัด ตรวจสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ฟรี ในวันที่ 7  กันยายน  2554 เวลา 08.30 - 11.00 น ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์  โดยมีผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพ จำนวน 150 คน

ข่าวล่าสุด