ตรวจคัดกรองผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่องมากจากเลนส์ตา (ต้อกระจก)

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1828

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาล ร่วมกับโรงพยาบาลราชเวช จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจคัดกรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ที่มีปัญหาด้านสายตา อันเนื่องมาจากเลนส์ตา (ต้อกระจก) เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก ณ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  โดยคัดกรอง ในวันที่  16 กันยายน 2554  ณ งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา

ข่าวล่าสุด