มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1237

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2554 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการรับบริจาคโลหิตจากนักศึกษาและบุคลากร     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง โดยมีคุณนิธิวดี  จรรยาสุภาพ  พยาบาล สังกัดงานอนามัยและพยาบาล เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่ จากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่  23 กันยายน 2554 ณ อาคารเรียนรวม  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวล่าสุด