..นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นวันที่ ๒..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1515

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

นับเป็นวันที่ ๒ แล้วที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยตามจุดต่างๆ ที่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ โดยในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ นี้ นักศึกษาได้กระจายตัวกันออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง หมู่บ้านธนสารวิลล่า บ้านเหมืองแก้ว ที่ทำการเทศบาลนครเชียงใหม่ วัดดาวดึงส์ และบริเวณสุสานหายยา โดยช่วยในการบรรจุทรายลงกระสอบเพื่อใช้ในการวางเป็นแนวกำแพงป้องกันน้ำ ช่วยลำเลียงสิ่งของเพื่อจัดส่งให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ และช่วยเหลือเทศบาลนครเชียงใหม่ในการออกแจกอาหารและน้ำดื่มตามพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ภาระกิจของวันนี้เสร็จสิ้นในเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น.

ข่าวล่าสุด