ด่วน "นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เรื่องค่ารักษาพยาบาล ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจฯ อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 2

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1421

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

1.นายภาณุเดช  รัตนวณิชพงศ์   รหัส 5303102321  สาขาวิชา วิศวกรรมอาหาร  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวล่าสุด