บุคลากรกองกิจการนักศึกษาทุกท่านโปรดทราบ คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานอธิการบดี มีกำหนดการเข้าตรวจในระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2554 นี้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6316

กลุ่มข่าวสาร : กิจกรรม 5ส

 

 

 

 

ข่าวล่าสุด