ด่วนๆ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาตืดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1391

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นางสาวสุภาพร  แป้นสุวรรณ์     รหัส 5304102007 คณะวิทยาศาสตร์

2.นางสาวนิสาลักษณ์  สาพูนคำ     รหัส 5401125329  คณะผลิตกรรมการเกษตร

3.นายกษิดิศ  จันโทกุล               รหัส 5112103302 คณะเศรษฐศาสตร์

4.นายธนพงศ์  ศิริปัญญา              รหัส 5112103322 คณะเศรษฐศาสตร์

5.นายสถาพร  มูลพฤกษ์              รหัส 5112103325 คณะเศรษฐศาสตร์

ข่าวล่าสุด