ด่วนๆ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข

ปรับปรุงข้อมูล : 11/11/2554 9:14:44     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1119

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

1. นายนวพล  เกตุสุวรรณ์  รหัส 5406103338  คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวล่าสุด