ด่วน ๆ ตรวจสอบรายชื่อ ติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1841

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

รายชื่อดังนี้

1. ว่าที่ร้อยตรีประถม  พิชัย      บุคลากร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

2. นางสาวขนิษฐา  วรยศ         รหัส 5112104304 คณะเศรษฐศาสตร์

3. นางสาวนิสิตา  บุญก่อสกุล    รหัส 5307209179 มหาวิทยาลัยม่โจ้ - ชุมพร

4. นางสาววรพรรณ  แสงลอย    รหัส 5425208048 มหาวิทยาลัยม่โจ้ - ชุมพร

5. นางสาวจุฑาพร  ใหม่สวัสดิ์   รหัส 5307205012 มหาวิทยาลัยม่โจ้ - ชุมพร

ข่าวล่าสุด