กำหนดการสอบความรู้ภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4157

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ชาย,หญิง) ที่มีสิทธิ์สอบ ไปรายงานตัวเข้าสอบความรู้ภาคทฤษฎี ศูนย์สอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 น.

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 (ชาย,หญิง) ที่มีสิทธิ์สอบ ไปรายงานตัวเข้าสอบความรู้ภาคทฤษฎี ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 น.

ข่าวล่าสุด