งดให้บริการเว็บไซต์ชั่วคราว

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1241

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ผู้ดูแลระบบส่วนกลางจะทำการปรับปรุงระบบการจัดการเว็บเทมเพลตในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2554

ซึ่งในการปรับปรุงนี้ของดการให้บริการชั่วคราวตามวันดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ข่าวล่าสุด