ประกาศ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (ชาย) ให้ติดต่อ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เรื่องการขึ้นทะเบียน ปลดเป็นทหารกองหนุน โดยด่วน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1272

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด