ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

ปรับปรุงข้อมูล : 3/5/2562 11:10:05     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 422

กลุ่มข่าวสาร :

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

- การรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร สามารถติดต่อรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 2
หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.stu.mju.ac.th (แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เอกสารประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ข่าวล่าสุด