ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปรับปรุงข้อมูล : 9/7/2562 14:40:53     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 310

กลุ่มข่าวสาร :

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 นักศึกษาท่านใดที่เกิด พ.ศ.2542 และนักศึกษา หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน ที่เคยผ่อนผันฯในสถาบันเดิม เมื่อย้ายสถานศึกษา จะต้องยื่นเรื่องการขอผ่อนผันฯใหม่ ให้ทำการยื่น เรื่อง การขอผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ขอให้รีบติดต่อยื่นเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตามเอกสารดังนี้ 
http://www.stu2.mju.ac.th/…/2…/Doc_25620709143753_532922.pdf

ข่าวล่าสุด