ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

ปรับปรุงข้อมูล : 27/8/2562 8:59:49     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 261

กลุ่มข่าวสาร :

แจ้งนักศึกษาและบุคลากรที่ลงทะเบียนโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562 ให้ตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ Link ต่อไปนี้ 
นักศึกษา shorturl.at/ovABV
บุคลากร shorturl.at/agkxV
ขอให้ท่านที่มีรายชื่อ เตรียมเอกสารตามภาพนำส่งและมากรอกเอกสาร ณ ห้องงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 11 กันยายน 2562 หากท่านใดไม่มาส่งเอกสารภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
โครงการอบรมและสอบปฏิบัติจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
สอบถามรายละเอียด โทร 053-873069-70

ข่าวล่าสุด