ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นการผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปรับปรุงข้อมูล : 19/2/2563 12:07:07     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 212

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ผู้ที่ยื่นเอกสารแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นการผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ได้ที่นี่ คลิ๊ก

หากมีข้อสงสัยใด ๆติดต่อที่ โทร 053-873070 
หรือที่ห้องงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข

ข่าวล่าสุด